Pionizator KOTEK I™ powstał z myślą o przedniej pionizacji dzieci, u których dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiają samodzielne przyjmowanie pozycji stojącej. Pionizacja przyczynia się do zdobywania przez dziecko nowych doświadczeń płynących z obserwacji najbliższego otoczenia oraz stymuluje jego rozwój psychofizyczny. Ponadto reguluje ona procesy fizjologiczne oraz dotlenia organizm dziecka. KOTEK I™ daje wiele korzyści podczas jego użytkowania.


Możliwość łatwej i płynnej zmiany kąta pochylenia (od 25° do 85°) nawet z dzieckiem w urządzeniu. Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w KOTKU I™ bardzo pewnie i bezpiecznie.


W trosce o małego pacjenta produkt został wykonany z ekologicznych, bezpiecznych dla człowieka i środowiska materiałów.


WSKAZANIA

Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:


-Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.

-Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.

-Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).

-Przepuklinę oponowo-rdzeniową.

-Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).

-Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.

-Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne.

-Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.

-Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć

Akces Med - Pionizator dzieciecy Kotek I

  • Producent: Akces Med
  • Kod produktu: OV - KOTEK I
  • Dostępność: 7 dni
  • 3 000,00zł